Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на царевичните кочани на прах като активно вещество в приложения I и IА към нея
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include powdered corn cob as an active substance in Annexes I and IA thereto
Дата на документа: 05/02/2013
№ на документ: COM(2013) 46
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове