Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Стратегия на Европейския съюз за киберсигурност Отворено, безопасно и сигурно киберпространство
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace
Дата на документа: 07/02/2013
№ на документ: JOIN(2013) 1
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове