Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза - {SWD(2013) 31 final}{SWD(2013) 32 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning measures to ensure a high common level of network and information security across the Union - {SWD(2013) 31 final}{SWD(2013) 32 final}
Дата на документа: 07/02/2013
№ на документ: COM(2013) 48
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове