Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно постигнатия от Косово* напредък в изпълнението на изискванията, заложени в пътната карта за либерализиране на визовия режим
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on progress by Kosovo* in fulfilling the requirements of the visa liberalisation roadmap
Дата на документа: 08/02/2013
№ на документ: COM(2013) 66
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове