Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Пакет от документи относно безопасността на продуктите и надзора на пазара - РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, придружаваща ПАКЕТ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ И НАДЗОРА НА ПАЗАРА - Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на потребителските продукти и предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара на продукти - {COM(2013) 75 final}{COM(2013) 78 final}{SWD(2013) 33 final}
Заглавие на английски: Product Safety and Market Surveillance Package - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document PRODUCT SAFETY AND MARKET SURVEILLANCE PACKAGE - A proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on consumer product safety and a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on market surveillance for products - {COM(2013) 75 final}{COM(2013) 78 final}{SWD(2013) 33 final}
Дата на документа: 13/02/2013
№ на документ: SWD(2013) 34
Вид документ: Работен документ на службите
Автор:
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове