Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия на ООН за Европа относно адаптирането към техническия прогрес на правила № 3, 6, 7, 13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109, 117, 118, 119, 121, 128 и 129 и относно адаптирането към техническия прогрес на глобално техническо правило № 12 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe regarding the adaptation to technical progress of Regulations Nos 3, 6, 7, 13, 19, 37, 43, 45, 46, 48, 51, 53, 60, 67, 69, 77, 87, 91, 106, 109, 117, 118, 119, 121, 128 and 129, and regarding the adaptation to technical progress of Global Technical Regulation No 12 of the United Nations Economic Commission for Europe
Дата на документа: 15/02/2013
№ на документ: COM(2013) 79
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове