Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки - {SWD(2013) 28 final} {SWD(2013) 29 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE implementing enhanced cooperation in the area of financial transaction tax - {SWD(2013) 28 final}{SWD(2013) 29 final}
Дата на документа: 14/02/2013
№ на документ: COM(2013) 71
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове