Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 20.2.2013 година - Инвестициите в децата — изход от порочния кръг на неравностойното положение
Заглавие на английски: COMMISSION RECOMMENDATION of 20.2.2013 - Investing in children: breaking the cycle of disadvantage
Дата на документа: 20/02/2013
№ на документ: C(2013) 778
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове