Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Европейския съюз по отношение на процедурните правилници на Комитета по СИП, Комитета за митническо сътрудничество и Съвместния комитет за развитие, предвидени с Временното споразумение за създаване на рамка за Споразумение за икономическо партньорство между държавите от Източна и Южна Африка, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on a European Union Position concerning the Rules of Procedure of the EPA Committee, the Customs Cooperation Committee and the Joint Development Committee provided for by the Interim Agreement establishing a framework for an Economic Partnership Agreement between the Eastern and Southern Africa States, on the one part, and the European Community and its Member States, on the other part
Дата на документа: 19/02/2013
№ на документ: COM(2013) 86
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове