Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ПОДРОБНО ОБЯСНЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО ГЛАВИ И СТАТИИ, Придружаващ документа към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА - {COM(2013) 95}{SWD(2013) 47}{SWD(2013) 48}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - DETAILED EXPLANATION OF THE PROPOSAL BY CHAPTERS AND ARTICLES Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council - {COM(2013) 95}{SWD(2013) 47}{SWD(2013) 48}
Дата на документа: 28/02/2013
№ на документ: SWD(2013) 49
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове