Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Програма за регистрирани пътници - {SWD(2013) 50}{SWD(2013) 51}{SWD(2013) 52}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Registered Traveller Programme - {SWD(2013) 50}{SWD(2013) 51} {SWD(2013) 52}
Дата на документа: 28/02/2013
№ на документ: COM(2013) 97
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове