Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ПОДРОБНО ОБЯСНЕНИЕ НО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ПО РАЗДЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ, Придружаващо документа към Предложението за Регламент На Европейския Парламент И На Съветаза създаване на Програма за регистрирани пътници - {COM(2013) 97}{SWD(2013) 50}{SWD(2013) 51}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - DETAILED EXPLANATION OF THE PROPOSAL BY CHAPTERS AND ARTICLES Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Registered Traveller Programme - {COM(2013) 97}{SWD(2013) 50}{SWD(2013) 51}
Дата на документа: 28/02/2013
№ на документ: SWD(2013) 52
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове