Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА КОСМИЧЕСКИЯ СЕКТОР - РАЗГРЪЩАНЕТО НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ В КОСМИЧЕСКИЯ СЕКТОР
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - EU SPACE INDUSTRIAL POLICY - RELEASING THE POTENTIAL FOR ECONOMIC GROWTH IN THE SPACE SECTOR
Дата на документа: 28/02/2013
№ на документ: COM(2013) 108
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове