Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Резултати от средносрочната проверка на принципа на допълняемостта за периода 2007—2013 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Results of the mid-term verification of additionality 2007-2013
Дата на документа: 28/02/2013
№ на документ: COM(2013) 104
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове