Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на програма за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване - {SWD(2013) 54 final}{SWD(2013) 55 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Establishing a space surveillance and tracking support programme - {SWD(2013) 54 final} {SWD(2013) 55 final}
Дата на документа: 28/02/2013
№ на документ: COM(2013) 107
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Предприятия и промишленост
Kомисии
Връзки
Текстове