Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Отговори на държавите членки във връзка с годишния доклад на Сметната палата за 2011 г. - {SWD(2013) 61 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION Member States' Replies to the Court of Auditors' 2011 Annual Report - {SWD(2013) 61 final}
Дата на документа: 28/02/2013
№ на документ: COM(2013) 118
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове