Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Въпроси, свързани с продължаването на емитирането на монети от 1 и 2 евроцента - {SWD(2013) 175 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Issues related to the continued issuance of the 1 and 2 euro cent coins - {SWD(2013) 175 final}
Дата на документа: 14/05/2013
№ на документ: COM(2013) 281
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове