Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - План за действие за морска стратегия за района на Атлантическия океан - Осигуряване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Action Plan for a Maritime Strategy in the Atlantic area - Delivering smart, sustainable and inclusive growth
Дата на документа: 13/05/2013
№ на документ: COM(2013) 279
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове