Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. - Граждани на ЕС: вашите права, вашето бъдеще
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - EU Citizenship Report 2013 - EU citizens: your rights, your future
Дата на документа: 08/05/2013
№ на документ: COM(2013) 269
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове