Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ДИРЕКТИВА 2000/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 6 ЮНИ 2000 Г. ОТНОСНО КРАЙПЪТНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВЕРКИ НА ДВИЖЕЩИТЕ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - Доклад за периода 2009—2010 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON THE APPLICATION BY THE MEMBER STATES OF DIRECTIVE 2000/30/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 6 JUNE 2000 ON THE TECHNICAL ROADSIDE INSPECTION OF THE ROADWORTHINESS OF COMMERCIAL VEHICLES CIRCULATING THE COMMUNITY - Reporting Period 2009-2010
Дата на документа: 24/05/2013
№ на документ: COM(2013) 303
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове