Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за установяване на позицията на Европейския съюз в рамките на Съвета по ТРИПС на Световната търговска организация по отношение на искането за удължаване на преходния период за най-слабо развитите държави в съответствие с член 66, параграф 1 от Споразумението ТРИПС
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the European Union position within the TRIPS Council of the World Trade Organisation on the request for an extension of the transition period under TRIPS Article 66.1 for least-developed countries
Дата на документа: 27/05/2013
№ на документ: COM(2013) 309
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове