Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 5 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2013 Г. - ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET N° 5 TO THE GENERAL BUDGET 2013 - STATEMENT OF REVENUE BY SECTION STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION - Section III – Commission
Дата на документа: 02/05/2013
№ на документ: COM(2013) 258
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове