Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Участие на ЕС в световното изложение в Милано през 2015 г. „Изхранването на планетата: енергия за живот“
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - EU Participation at the World Expo 2015 in Milan "Feeding the Planet: Energy for Life"
Дата на документа: 03/05/2013
№ на документ: COM(2013) 255
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове