Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно Националната програма за реформи на Германия за 2013 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за стабилност на Германия за периода 2012—2017 г. - {SWD(2013) 355 final}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on Germany’s 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on Germany’s stability programme for 2012-2017 - {SWD(2013) 355 final}
Дата на документа: 29/05/2013
№ на документ: COM(2013) 355
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове