Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР — 2013 Г. : СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДЪРЖАВИТЕ ПРЕПОРЪКИ - ИЗВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПА ОТ КРИЗАТА
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - 2013 EUROPEAN SEMESTER: COUNTRY-SPECIFIC RECOMMENDATIONS - MOVING EUROPE BEYOND THE CRISIS
Дата на документа: 29/05/2013
№ на документ: COM(2013) 350
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове