Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Развитие на вноса на захар в Европейския съюз от най-слабо развитите страни и страните от АКТБ - Доклад на Комисията, посочен в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 828/2009 на Комисията
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Evolution of the sugar imports in the European Union from LDC and ACP countries - Commission report referred to in Article 5 (3) of Commission Regulation (EC) No 828/2009
Дата на документа: 31/05/2013
№ на документ: COM(2013) 323
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове