Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка относно националната програма за реформи и конвергентната програма на Латвия за 2013 г., Придржаващ документа към Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Латвия за 2013 г. и за представяне на становище на Съвета относно конвергентната програма на Латвия за периода 2012—2017 г. - {COM(2013) 364 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Assessment of the 2013 national reform programme and convergence programme for LATVIA Accompanying the document Recommendation for a Council Recommendation on Latvia’s 2013 national reform programme and delivering a Council Opinion on Latvia’s 2013 convergence programme for 2012-2016 - {COM(2013) 364 final}
Дата на документа: 29/05/2013
№ на документ: SWD(2013) 364
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове