Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Малта за 2013 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за стабилност на Малта за периода 2012—2016 г. - {SWD(2013) 368 final}
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on Malta’s 2013 national reform programme and delivering a Council opinion on Malta’s stability programme for 2012-2016 - {SWD(2013) 368 final}
Дата на документа: 29/05/2013
№ на документ: COM(2013) 368
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове