Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - По-здрави животни и растения и по-безопасна агрохранителна верига - Модернизирана правна рамка за по-конкурентоспособен ЕС
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Healthier Animals and Plants and a Safer Agri-Food Chain - A modernised legal framework for a more competitive EU
Дата на документа: 06/05/2013
№ на документ: COM(2013) 264
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове