Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2012 г. - {SWD(2013) 159 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - Report on Competition Policy 2012 - {SWD(2013) 159 final}
Дата на документа: 07/05/2013
№ на документ: COM(2013) 257
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове