Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа […] - ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2012 г. - {COM(2013) 257 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document […] - REPORT FROM THE COMMISSION on Competition Policy 2012 - {COM(2013) 257 final}
Дата на документа: 07/05/2013
№ на документ: SWD(2013) 159
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове