Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписването от името на Европейския съюз на Конвенцията от Минамата относно живака
Заглавие на английски: ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Minamata Convention on Mercury
Дата на документа: 31/05/2013
№ на документ: COM(2013) 325
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове