Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Трети шестмесечен доклад относно функционирането на Шенгенското пространство 1 ноември 2012 г.—30 април 2013 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Third biannual report on the functioning of the Schengen area 1 November 2012 - 30 April 2013
Дата на документа: 31/05/2013
№ на документ: COM(2013) 326
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове