Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Литва за 2013 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Литва за периода 2012—2016 г. - {SWD(2013) 365 final}
Заглавие на английски:
Дата на документа: 29/05/2013
№ на документ: COM(2013) 365
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове