Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно разходите на ЕФГЗ Система за ранно предупреждение No 6/2013
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 6/2013
Дата на документа: 04/07/2013
№ на документ: COM(2013) 504
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове