Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Европейската година на развитието 2015 г., Придружаващ документа към Предложението за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейската година на развитието (2015 г.) - {COM(2013) 509 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - European Year of Development 2015 Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Year of Development (2015) - {COM(2013) 509 final}
Дата на документа: 10/07/2013
№ на документ: SWD(2013) 265
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове