Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ документа към Експлоатация на реактора с висока плътност на неутронния поток през 2011 г. - {COM(2013) 489 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER Accompanying document to the Report "Operation of the High Flux Reactor in the year 2011" - {COM(2013) 489 final}
Дата на документа: 03/07/2013
№ на документ: SWD(2013) 238
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове