Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2012 ГОДИНА ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТТА
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - ANNUAL REPORT 2012 ON SUBSIDIARITY AND PROPORTIONALITY
Дата на документа: 30/07/2013
№ на документ: COM(2013) 566
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове