Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Framework Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part
Дата на документа: 25/07/2013
№ на документ: COM(2013) 551
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове