Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за откриване и определяне на начина на администриране на автономни тарифни квоти на Съюза при внос на някои рибни продукти в Канарските острови от 2014 до 2020 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION opening and providing for the administration of autonomous tariff quotas of the Union on imports of certain fishery products into the Canary Islands from 2014 to 2020
Дата на документа: 26/07/2013
№ на документ: COM(2013) 552
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове