Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА за изменение на Решение С (2005) 2754, състоящо се в удължаване на мандата на европейските координатори на някои проекти на трансевропейската транспортна мрежа
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION amending Decision C (2005) 2754 prolonging the terms of office of the European Coordinators for certain trans-European transport network projects
Дата на документа: 15/07/2013
№ на документ: C(2013) 4388
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове