Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно съвместното предприятие ECSEL - {SWD(2013) 255 final}{SWD(2013) 256 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the ECSEL - Joint Undertaking - {SWD(2013) 255 final}{SWD(2013) 256 final}
Дата на документа: 10/07/2013
№ на документ: COM(2013) 501
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове