Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на Европейска прокуратура - {SWD(2013) 274 final}{SWD(2013) 275 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the establishment of the European Public Prosecutor's Office - {SWD(2013) 274 final}{SWD(2013) 275 final}
Дата на документа: 17/07/2013
№ на документ: COM(2013) 534
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове