Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ - {SWD(2013) 247 final}{SWD(2013) 248 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the Bio-Based Industries Joint Undertaking - {SWD(2013) 247 final}{SWD(2013) 248 final}
Дата на документа: 10/07/2013
№ на документ: COM(2013) 496
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове