Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаващ Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на Европейска прокуратура - {COM(2013) 534 final}{SWD(2013) 275 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office - {COM(2013) 534 final}{SWD(2013) 275 final}
Дата на документа: 17/07/2013
№ на документ: SWD(2013) 274
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове