Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Споразумението между Канада и Европейския съюз относно обработката и предаването на резервационни данни на пътниците (PNR данни)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between Canada and the European Union on the transfer and processing of Passenger Name Record data
Дата на документа: 18/07/2013
№ на документ: COM(2013) 528
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове