Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщена оценка на въздействието, придружаващ Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ - {COM(2013) 496 final}{SWD(2013) 247 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Executive Summary of the Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a COUNCIL REGULATION on the Bio-Based Industries Joint Undertaking - {COM(2013) 496 final}{SWD(2013) 247 final}
Дата на документа: 10/07/2013
№ на документ: SWD(2013) 248
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове