Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (FCH 2) - {SWD(2013) 260 final}{SWD(2013) 261 final}
Заглавие на английски:
Дата на документа: 10/07/2013
№ на документ: COM(2013) 506
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове