Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Програмиране на човешките и финансовите ресурси за децентрализираните агенции за периода 2014—2020 г.
Заглавие на английски:
Дата на документа: 10/07/2013
№ на документ: COM(2013) 519
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове