Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно съвместното предприятие „Чисто небе 2“ - {SWD(2013) 257 final}{SWD(2013) 258 final}
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the Clean Sky 2 Joint Undertaking - {SWD(2013) 257 final}{SWD(2013) 258 final}
Дата на документа: 10/07/2013
№ на документ: COM(2013) 505
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове